วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและอาหารไทยสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆสำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยยึดมั่นใน 4 พันธกิจหลักดังนี้ • รับใช้เคียงข้างลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ • ตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้า • ยึดมั่นในคำสัญญา • ดูแลและใส่ใจต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ